Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο Αθανάσιος Κυριαζής είναι Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Νέες Τεχνολογίες. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτορας του ίδιου Τμήματος. Έχει διατελέσει επισκέπτης Ερευνητής Πανεπιστημίων και Ινστιτούτων των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Έχει διδάξει ένα μεγάλο αριθμό μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και σε προγράμματα Kατάρτισης και Επιμόρφωσης. Έχει επιβλέψει διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τέσσερις μονογραφίες, οκτώ πανεπιστημιακά συγγράμματα και μεγάλο αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων και άρθρων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει ενεργό συμμετοχή σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια και Ημερίδες ενώ έχει υπάρξει εθνικός εκπρόσωπος σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και ομάδες εργασίας. Επιπλέον, έχει λάβει μέρος σε Συμβούλια Υπουργών, σε συναντήσεις και επίσημες επισκέψεις και διακρατικές συνεργασίες. Έχει διατελέσει για αρκετά χρόνια Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του ίδιου Υπουργείου. Τέλος διετέλεσε σύμβουλος εταιρειών και Ιδρυμάτων σε θέματα Εκπαίδευσης και Kατάρτισης.                       

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0