Μενού Επιλογών

Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
α.α. Παππά Αλίκη
Συντομογραφία Διευθύνσεως:
Ι4
Tηλέφωνο:
210_ 7458092
Email:
kgal[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας είναι η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στην Έρευνα και Καινοτομία.

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0