Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Τ.Ε.Κ.)

Στοιχεία επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο:
Ευαγγελία Σοφούλη, Γραμματέας του ΕΣΕΤΕΚ
Συντομογραφία Διευθύνσεως:
ΕΣΕΤΕΚ
Tηλέφωνο:
213_-1300236
Email:
esof[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

  • Συντονισμός και υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΣΕTEΚ, η οργάνωση των συνεδριάσεων της ολομέλειας  και σύνταξη των πρακτικών τους.
  • Συντονισμός της λειτουργίας των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ) σε συνεργασία με τους/τις Γραμματείς αυτών

Τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια είναι:

       1. Επιστημονικά πεδία:
- ΤΕΣ Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών
- ΤΕΣ Επιστημών Μηχανικού
- ΤΕΣ Επιστημών Πληροφορικής
- ΤΕΣ Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας
 
      2. Έρευνα και καινοτομία για παραγωγικούς κλάδους:
- ΤΕΣ Αγροτεχνολογίας και Διατροφής
- ΤΕΣ Τουρισμού, Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών
 
     3. Οριζόντιες πολιτικές:
- ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας
- ΤΕΣ Πολιτικής Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης
- ΤΕΣ Ανθρώπινου Δυναμικού και Αναβάθμισης Δεξιοτήτων.
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0