Μενού Επιλογών

Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Σακελλαρίου Πολυτίμη
Tηλέφωνο:
210_ 7458125
Email:
psak[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού είναι αρμόδιο για:
α) την εξειδίκευση και προκήρυξη των προγραμμάτων για την ανάπτυξη του ερευνητικού δυναμικού και τη μέριμνα για την αξιολόγηση των προτάσεων,
β) την ανάθεση των συναφών με τον ρόλο του τμήματος έργων, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων και την αξιολόγηση των ενδιαμέσων και τελικών εκθέσεων και την παραλαβή τους,
γ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0