Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτομίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Κασδοβασίλη Πολυξένη
Tηλέφωνο:
213_1300015
Email:
xkasd[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτομίας είναι αρμόδιο για:
α) τη σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων προβολής του έργου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας,
β) την οργάνωση εκθέσεων, ημερίδων και ειδικών επιστημονικών και τεχνολογικών εκδηλώσεων,
γ) τη διοργάνωση εκθέσεων με επιτεύγματα νέων εφευρετών και ερευνητών με τη συμμετοχή δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και την αθλοθέτηση βραβείων,
δ) την εισήγηση επί της χορήγησης της αιγίδας της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις που προσιδιάζουν στον σκοπό της ΓΓΕΤ,
ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0