Μενού Επιλογών

Διευθύνσεις Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Πίνακας για την παρουσίαση των διευθύνσεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Διεύθυνση, Στοιχεία Επικοινωνίας,Τμήματα. Περιέχει8 καταχωρήσεις ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Διεύθυνση Στοιχεία επικοινωνίας
Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Tηλέφωνο:210_ 7753834-5

Email:secgenof[at]gsrt.gr
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας Tηλέφωνο:210_ 7458070

Email:ngko[at]gsrt.gr
Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας Tηλέφωνο:210_ 7458141

Email:m.mourtzanou[at]gsrt.gr
Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων Tηλέφωνο:210_ 7458236

Email:esof[at]gsrt.gr
Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Tηλέφωνο:210_ 7458092

Email:kgal[at]gsrt.gr
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Τομείς της Έρευνας,της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας(Ε.Υ.Δ.Ε.–Ε.Τ.Α.Κ.) Tηλέφωνο:210_ 7458256

Email:lelapoul[at]gsrt.gr
Ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας Tηλέφωνο:210_ 7458042

Email:xrys[at]gsrt.gr
Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Κ.) Tηλέφωνο:210_-7458085

Email:a.sitareniou[at]gsrt.gr

Εγγραφές: 1-8

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0