Μενού Επιλογών

Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Δρ. Μ. Κυπριανίδου
Συντομογραφία Διευθύνσεως:
Γ.Γ
Tηλέφωνο:
210_ 7753834-5
Email:
secgenof[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0