Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής
Συντομογραφία Διευθύνσεως:
SG
Tηλέφωνο:
210_ 7753834-5
Email:
secgenof[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0