Μενού Επιλογών

Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος:
Σοφούλη Ευαγγελία
Συντομογραφία Διευθύνσεως:
Ι3
Tηλέφωνο:
210_ 7458236
Email:
esof[at]gsrt.gr

Αρμοδιότητες

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων είναι ο σχεδιασμός του ερευνητικού και τεχνολογικού ιστού της χώρας, η εποπτεία των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, η αξιολόγησή τους, η αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών τους και η προκήρυξη και η αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για τους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς.

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0