Μενού Επιλογών

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Ε.Α.Α.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
27515/16-02-2018
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
21/2/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
20/4/2018
Ημερομηνία καταχώρησης:
21/2/2018

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», με τα στοιχεία ΑΔΑ: ΩΩ594653ΠΣ-ΒΩ8 , η «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 στη Γ.Γ.Ε.Τ.. Στην προκήρυξη περιγράφονται οι προϋποθέσεις και τα προσόντα διορισμού στην εν λόγω θέση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διάρκεια της θητείας κτλ. Παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους ακολουθώντας με ακρίβεια τις οδηγίες της Προκήρυξης.

Αρμόδια υπάλληλος:  Αλεξία Σιταρένιου , τηλ.: 210-7458085
 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0