Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Σύνθεση ΕΣΕΤ

Μέλη Ε.Σ.Ε.Τ

Πίνακας για την παρουσίαση των μελών ΕΣΕΤ. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Ονοματεπώνυμο,Θέση,Ιδιότητα. Περιέχει 11 εγγραφές ταξινομημένες ανά Θέση.
Ονοματεπώνυμο Θέση Ιδιότητα
Ιωσήφ Σηφάκης Πρόεδρος Καθηγητής στο Εcole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) , Διευθυντής του Centre de Recherche Integrative της Grenoble,ακαδημαϊκός και έχει τιμηθεί με το βραβείο Τouring (αντίστοιχο των Νοbel στην πληροφορική)
Χρήστος Ζερεφός Αντιπρόεδρος Ομότιμος καθηγητής Παν/μίου Αθηνών και ακαδημαϊκός
Γεώργιος Χρούσος Τακτικό μέλος Καθηγητής και Διευθυντής της Πρώτης Παιδιατρικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Ηλιόπουλος Τακτικό μέλος Επίτιμος Καθηγητής στην Ecole Normale Superieure στο Παρίσι
Λουκάς Χριστοφόρου Τακτικό μέλος Ακαδημαϊκός ερευνητής και διευθυντής του τμήματος Ατομικής και Μοριακής Φυσικής Ακτινοβολιών (Radiation Physics) και κατέχει ως τακτικό μέλος την Εδρα Πειραματικής Φυσικής της Ακαδημίας Αθηνών.
Βασίλης Κωστόπουλος Τακτικό μέλος Καθηγητής του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Παν/μίου Πατρών
Κωνσταντίνος Μακρόπουλος Τακτικό μέλος Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Άρτεμις Σιμοπούλου Τακτικό μέλος Ιδρυτής και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Γενετικής, Διατροφής και Υγείας
Κωνσταντίνος Στεφανίδης Τακτικό μέλος Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Αριστείδης Χατζής Τακτικό μέλος Αναπληρωτής καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.
Ευστάθιος Καλύβας Τακτικό μέλος Kαθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Παν/μίου

Εγγραφές: 1-11

Μέλη Γραμματείας Ε.Σ.Ε.Τ

Πίνακας για την παρουσίαση των μελών της γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Ονοματεπώνυμο, Θέση, Φορέας και Στοιχεία Επικοινωνίας. Περιέχει 1 εγγραφές.
Ονοματεπώνυμο Θέση Φορέας Στοιχεία Επικοινωνίας
Αλεξία Σιταρένιου Γραμματέας του Ε.Σ.Ε.Τ. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ε&Τ Μεσογείων 14-18,115 10 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30_-210-7458107
Fax: +30_-210-7753872
E-mail: a.sitareniou[at]gsrt.gr

Εγγραφές: 1

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0