Μενού Επιλογών

Νομοθεσία – Κανονιστικό Πλαίσιο

Πίνακας για την παρουσίαση των κατηγοριών.Ο πίνακας περιέχει τη στήλη:Τίτλος.Περιέχει "4 εγγραφές.
Σύσταση και Εκπροσώπηση ΓΓΕΤ
Νομοθεσία περί Ερευνας
Οριζόντια Νομοθεσία
Νομοθεσία κοινοτικών πλαισίων
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0