Μενού Επιλογών

Σύσταση και Εκπροσώπηση ΓΓΕΤ

Πίνακας για την παρουσίαση των κατηγοριών.Ο πίνακας περιέχει τη στήλη:Τίτλος.Περιέχει "3 εγγραφές.
Οργανισμός ΓΓΕΤ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ορισμός Υπουργού και Γενικού Γραμματέα - Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0