Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας ERANETs 2021Α Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2014-2020
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
3802/ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/01.07.2021
Κατάσταση:
Υπο αξιολόγηση
Προϋπολογισμός (€):
10.126.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
21/7/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
6/9/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
1/7/2021

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καλεί τους Ελληνικούς Φορείς που συμμετείχαν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των ακόλουθων προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs:

 

 • EURONANOMEDIII ERANET COFUND
 • SOLAR ERANET COFUND 2
 • ICT-AGRIFOOD ERANET COFUND
 • ICRAD ERANET COFUND
 • CSP ERANET COFUND
 • BIODIVCLIM ERANET COFUND
 • JPI CULTURAL HERITAGE/CHIP Call
 • BLUE BIO ERANET COFUND–1ST  ADDITIONAL CALL
 • ACCELERATING CCUS TECHNOLOGY (ACT 3 Call)
 • NEURON ERANET COFUND
 • PERMED ERANET COFUND
 • ΕRANET RUS PLUS
 • CHIST_ERA IV ERANET COFUND
 • ERAMINII ERANET COFUND
 • AQUATIC POLLUTANS ERANET COFUND

 

Να υποβάλουν αιτήσεις για την χρηματοδότηση των εγκεκριμένων έργων τους.

 

Η Δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία    - Πράξη επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 10.126.000,00€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο οι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στα εγκεκριμένα έργα των ως άνω Κοινών Προκηρύξεων υποβολής προτάσεων.

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον σύνδεσμο www.ependyseis.gr/mis το οποίο θα είναι ανοιχτό για υποβολή από την Τετάρτη 21/07/2021 και ώρα 12.00, με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 06/09/2021 και ώρα 15.00.

 

Για τις ανωτέρω αιτήσεις είναι απαραίτητο να υποβληθεί και φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά), το αργότερο έως και δέκα (10) ημερολογιακές μέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.

 

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

Την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.), Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα, και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΓΓΕΚ:

 • Για τις Δράσεις EURONANOMEDIII ERANET COFUND, SOLAR ERANET COFUND 2, ICT-AGRI-FOOD ERANET COFUND, ICRAD ERANET COFUND, CSP ERANET COFUND, BIODIVCLIM ERANET COFUND, JPI CULTURAL HERITAGE/CHIP Call, BLUE BIO ERANET COFUND–1ST ADDITIONAL CALL και ACCELERATING CCUS TECHNOLOGY (ACT 3 Call), Παρασκευή Αφεντάκη, 2131300112,  e-mail: pafe@gsrt.gr  και Άννα Ροζενμπεργκ, 2131300095, e-mail: a.rosenberg@gsrt.gr
 • Για τις Δράσεις NEURON ERANET COFUND και PERMED ERANET COFUND, Γεωργία Κωστοπούλου, 2131300100, e-mail: g.kostopoulou@gsrt.gr
 • Για τη Δράση ΕRANET RUS PLUS JOINT CALL 2019, Γεώργιος Μουστάκας, 2131300097, e-mail: g.moustakas@gsrt.gr
 • Για τη Δράση CHIST_ERA IV ERANET COFUND, Μάριος Κόνιαρης,  2131300094, e-mail: m.koniaris@gsrt.gr
 • Για τη Δράση ERAMINII ERANET COFUND, Μιχάλης Κώτσιας, 2131300115, e-mail: m.kotsias@gsrt.gr
 • Για τη Δράση AQUATIC POLLUTANS ERANET COFUND, Σοφία Δημητροπούλου, 2131300187, e-mail: s.dimitropoulou@gsrt.gr

 

Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόσκληση της Δράσης βάσει της οποίας θα υλοποιηθούν τα έργα.

 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0