Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Προκήρυξη Δράσης Εθνικής Εμβέλειας, Διμερείς - Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες " Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Γερμανίας 2013-2015"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2007-2013
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
2946
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
5.000.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
3/4/2013
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
3/6/2013
Ημερομηνία καταχώρησης:
3/4/2013

Ανακοίνωση 5/6/2013

Παρακαλούμε θερμά,

να μην αποστέλλονται στη ΓΓΕΤ φάκελοι με προτάσεις Ελληνογερμανικές σε έντυπη μορφή.

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος της Ελληνογερμανικής Συνεργασίας, η υποβολή των προτάσεων στην Ελλάδα

θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά.

________________________________________________________________________________________

Η  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκηρύσσει τη  «Διμερή Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας  2013-2015» και καλεί τις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς να υποβάλλουν προτάσεις  σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους  φορείς της Γερμανίας, για την από κοινού εκτέλεση έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης(Ε&ΤΑ), μεγάλης κλίμακας.
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ/ Υπουργείου Παιδείας: https://apps.gov.gr/minedu/international/greece-germany2013/ .
Στην ίδια διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα.
 
Η προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας
German Federal Ministry for Education and Research (BMBF)
http://www.bmbf.de/en/furtherance/21656.php
 
 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0