Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Εμβληματικές Δράσεις

Πίνακας για την παρουσίαση των προκηρύξεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Ημερομηνία,Τίτλος. Περιέχει 10 καταχωρήσεις ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος
28/04/2020 Aνακοινωση για την ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Δράση για την αντιμετώπιση του ιού SARS-CoV. Επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών»
28/06/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: Δημιουργία του "Εθνικού Δικτύου Έρευνας Γενετικών Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων"
21/06/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: «Δράση στην Αγροδιατροφή των νήσων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»
19/06/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: «Κβαντικές Τεχνολογίες στην Ελλάδα»
13/06/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: "Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της"
07/06/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: "Δημιουργία του " ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ - GR INHERITED NETWORK""
02/04/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση: Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στην αλυσίδα αξίας του "Μελιού"
20/02/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση "Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στην αλυσίδα αξίας του Αμπελιού"
15/11/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: "Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης"
19/09/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στην αλυσίδα αξίας της "Ελιάς"

Εγγραφές: 1-10

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0