Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στην αλυσίδα αξίας της "Ελιάς"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
ΣΑΕ 013
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
155319/Ι6/19-9-2018
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
3.100.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
19/9/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
5/10/2018
Ημερομηνία καταχώρησης:
19/9/2018

Ανακοίνωση (13/12/2019): Ιστοσελίδα Εμβληματικής Δράσης «Οι δρόμοι της Ελιάς»

ΔΡΑΣΗ: Εμβληματική Ερευνητική Δράση Εθνικής εμβέλειας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της Αγροδιατροφής (2018ΣΕ01300000)

ΕΡΓΟ: Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στην αλυσίδα αξίας της "Ελιάς"

Απευθύνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στην αλυσίδα αξίας της «Ελιάς» και ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.100.000 ευρώ.

Η δράση εντάσσεται στο σκέλος του Υποέργου 1 με τίτλο: Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας»

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι εξής:

 •     Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ
 •     Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ)
 •     Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
 •     Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
 •     Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
 •     Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
 •     Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 •     Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 •     Τεχνολογικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Κρήτης
 •     Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ)
 •     Πανεπιστήμιο Πατρών
 •     Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
 •     Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (ΕΚΕΒΕ Φλέμινγκ)


Προκειμένου να υλοποιηθεί η παραπάνω δράση καλούνται οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν Τεχνικά Δελτία σύμφωνα με το συνημμένο Τεχνικό Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης. Τα Τεχνικά Δελτία υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Μεσογείων 14-18
Αθήνα, 115 10
Υπόψη: Μ. Βασταρδή/ΕΛΚΕ ΓΓΕΤ
Η υποβολή των Τεχνικών Δελτίων ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Απόφασης στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) και ολοκληρώνεται με την πάροδο 15 ημερών.
Οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την δημοσίευση της παρούσας Απόφασης.

 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0