Μενού Επιλογών

«Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» - Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων

Ημερομηνία δημοσίευσης:
13/10/2017
Ημερομηνία καταχώρησης:
13/10/2017

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Μη-Επιλέξιμων προς χρηματοδότηση ερευνητικών έργων της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας»

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0