Μενού Επιλογών

Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η προκήρυξη των ERC Grant Schemes

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2007-2013
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
13793/22-11-2011
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
10.500.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
22/11/2011
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
20/12/2011
Ημερομηνία καταχώρησης:
22/11/2011

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα χρηματοδοτηθούν  προτάσεις  που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο  της  3ης Προκήρυξης των ERC Grant Schemes (Starting & Advanced)   από Έλληνα Κύριο Ερευνητή σε συνεργασία με Φορέα Υποδοχής της Ελλάδας και αξιολογήθηκαν θετικά, δηλαδή με βαθμολογία (> 2), που αποτελεί την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία (quality threshold) στο 2ο στάδιο αξιολόγησης  της ανωτέρω προκήρυξης, αλλά δεν εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση λόγω περιορισμών στο διαθέσιμο προϋπολογισμό.

 

Ανακοίνωση 3/4/2012

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 20550/10-12-2012 (ΦΕΚ3523/Β’/31-12-2012) απόφασης, με την οποία εκχωρούνται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δράσης ο επικαιροποιημένος Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης "Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η  προκήρυξη των ERC Grant Schemes"

 

Ανακοίνωση 17/12/2013

Αναρτήθηκε η 2η Επικαιροποίηση  του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης "Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η  προκήρυξη των ERC Grant Schemes", ως προς τα Κεφάλαια 4.2 και 7.2

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0