Μενού Επιλογών

Άλλες παλαιότερες ευρωπαϊκές προκηρύξεις

Πίνακας για την παρουσίαση των προκηρύξεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Ημερομηνία,Τίτλος. Περιέχει 43 καταχωρήσεις ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος Κατηγορία
14/12/2017 Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης EURONANOMED IIΙ JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2018) for "European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine" Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
07/12/2017 Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης E-RARE-3 JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2017) Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
05/12/2017 Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης TRANSCAN-2 JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2017) Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
20/11/2017 Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης CHIST-ERA Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
27/07/2017 Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERANET-RUS-PLUS Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
13/01/2017 QuantERA: Κοινή Διακρατική Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων που σχετίζονται με την Eμβληματική Πρωτοβουλία της ΕΕ για Κβαντικές Τεχνολογίες Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
11/01/2017 FLAG-ERA II: Κοινή Διακρατική Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας για το γραφένιο (FET Flagships/GRAPHENE Project) Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
20/12/2016 Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης E-RARE-3 JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2017) for "Transnational Research Projects for Innovative Therapeutic Approaches for Rare Diseases" Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
20/12/2016 Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης TRANSCAN-2 JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2016) for "Minimally and non-invasive methods for early detection and/or progression of cancer" Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
28/11/2016 Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης EURONANOMED III JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2017) FOR "European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine" Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις

Εγγραφές: |1-10|    

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0