Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Άλλες παλαιότερες ευρωπαϊκές προκηρύξεις

Πίνακας για την παρουσίαση των προκηρύξεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Ημερομηνία,Τίτλος. Περιέχει 51 καταχωρήσεις ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος Κατηγορία
23/01/2019 Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού σχήματος, Εuropean Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) με τίτλο: 1st JOINT CALL FOR EUROPEAN JOINT PROGRAMME ON RARE DISEASES (JTC 2019) Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
17/01/2019 Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης ERA-NET NEURON "Translational Biomarkers in Brain Disorders" Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
17/01/2019 Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης ERA-PerMed "Personalized Medicine: Multidisciplinary Research towards Implementation" Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
14/01/2019 Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy (BlueBio) – "Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources" Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
18/12/2018 Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERA-MIN2 "Joint Call 2018" Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
03/12/2018 Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης EURONANOMED IIΙ JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2019) For "European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine" Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
31/10/2018 Κοινή Διακρατική Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης CHIST-ERA IIΙ (European Coordinated Research for Long Term Information and Communication Technologies (ICT) and ICT-based Scientific Challenges) Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
24/10/2018 Ευρωπαϊκή Κοινή πρόσκληση/Προκήρυξη στο πλαίσιο των Δράσεων ERA-NET Cofund Susan, FACCE ERA-GAS και ICT-AGRI2 Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
14/12/2017 Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης EURONANOMED IIΙ JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2018) for "European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine" Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
07/12/2017 Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης E-RARE-3 JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2017) Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις

Εγγραφές: |1-10|     

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0