Μενού Επιλογών

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης EURONANOMED III JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2017) FOR "European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ενεργές ευρωπαϊκές προκηρύξεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
500.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
28/11/2016
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
16/1/2017
Ημερομηνία καταχώρησης:
3/11/2016

Στο πλαίσιο του EURONANOMED III ανακοινώθηκε, την 14η Νοεμβρίου 2016, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στη προκήρυξη: Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Γερμανία, Εσθονία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Βέλγιο, Τουρκία, Ταϊβάν, Καναδάς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε περίπου 14 εκατ. ευρώ.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι οι ακόλουθοι:

  • Regenerative medicine
  • Diagnostics
  • Targeted delivery systems

Στόχοι της  προκήρυξης είναι:

  • Η υποστήριξη της μεταφραστικής έρευνας με προτάσεις που συνδυάζουν καινοτόμες προσεγγίσεις (βασική, κλινική, βιομηχανική) στον τομέα της νανοϊατρικής,
  • Η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ για την ανάπτυξη διατομεακών και διεπιστημονικών κοινοπραξιών στους τρεις ως άνω βασικούς θεματικούς τομείς.

Τα έργα που εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προκαταρκτικών προτάσεων  είναι η 16η Ιανουαρίου 2017 (17:00, CET).

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ολοκληρωμένων προτάσεων είναι η 9η Ιουνίου 2017 (17:00, CEST).

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2016.

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη θα ανέλθει σε 500.000,00 € και θα κατανεμηθεί μέχρι το ανώτερο ποσό των 100.000€ ανά πρόταση (με ελληνική συμμετοχή).

Περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις μπορούν ν΄αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο :

 http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017-2/

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0