Μενού Επιλογών

Ευρωπαϊκή Κοινή πρόσκληση/Προκήρυξη στο πλαίσιο των Δράσεων ERA-NET Cofund Susan, FACCE ERA-GAS και ICT-AGRI2

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
1000000
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
Έναρξη Ισχύος:
24/10/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
31/1/2019
Ημερομηνία καταχώρησης:
24/10/2018

Στις 8 Οκτωβρίου 2018 ανακοινώθηκε η κοινή πρόσκληση για τη χρηματοδότηση διακρατικών έργων στο πλαίσιο των Δράσεων  ERA-NET Cofund SusAn "Συστήματα βιώσιμης παραγωγής ζώων", ERA-NET Cofund FACCE ERA-GAS "Παρακολούθηση και μετριασμός των αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία και τη δασοκομία" και ERA-NET ICT-AGRI 2 "Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και ρομποτική για βιώσιμη γεωργία", η οποία διεξάγεται από εθνικά/περιφερειακά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας και από εθνικούς/περιφερειακούς οργανισμούς χρηματοδότησης, με θέμα: “Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas emissions in animal production systems”.  Η κοινή πρόσκληση χρηματοδοτείται από τις ακόλουθες χώρες και περιφέρειες: Βέλγιο-Φλάνδρα, Χιλή, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, Η. Β., Ουρουγουάη.

 

Κύριος στόχος της Κοινής Πρόσκλησης του 2018 είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, λύσεων και συστημάτων για τη μείωση της έντασης των εκπομπών αερίων (GHG) των συστημάτων ζωικής παραγωγής (εκτός από την υδατοκαλλιέργεια ή τα γουνοφόρα ζώα) στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Αυτή η πρωτοβουλία χρηματοδότησης απαιτεί εφαρμοσμένη έρευνα. Ο δυνητικός αντίκτυπος των έργων θα πρέπει να είναι σημαντικός για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην επόμενη δεκαετία.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που παρέχεται από εθνικούς και περιφερειακούς οργανισμούς χρηματοδότησης ανέρχεται σε 17 εκατομμύρια ευρώ.

 

Την χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» με μεταγενέστερη εθνική Προκήρυξη.

 

Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στην πρόσκληση θα ανέρχεται σε 1.000.000,00 €. Το ποσό  αυτό θα κατανεμηθεί σους δικαιούχους  μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000 € ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι 250.000€ ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή, σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής Δράσης, όπως περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα  των οδηγιών προς υποψήφιους της κοινής πρόσκλησης “2018 JOINT CALL ON NOVEL TECHNOLOGIES, SOLUTIONS AND SYSTEMS TO REDUCE GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN ANIMAL PRODUCTION SYSTEMS / Annex D – National / Regional Regulations / ANNEX FOR GREECE”:

 

http://ict-agri.eu/sites/ict-agri.eu/files/deliverables/SusAn_WP6_JointCall_CallforProposals-final.pdf

 

Στο παραπάνω πλαίσιο οι προτάσεις των κοινοπραξιών με ελληνική συμμετοχή προκειμένου να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας ευρωπαϊκής Προκήρυξης, θα πρέπει ως προς το μέρος υλοποίησης, να πληρούν τις προϋποθέσεις  που ορίζονται από  την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και όπως περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα  των οδηγιών της πρόσκλησης “2018 Joint Call ON Novel technologies, solutions and systems to reduce greenhouse gas emissions IN animal production systemsκαι να υποβληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον σύνδεσμο :  www.ict-agri.eu

Η επιλογή αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα υλοποιηθεί μέσω διαδικασιών που περιγράφονται στο αντίστοιχο έγγραφο της κοινής πρόσκλησης “2018 JOINT CALL ON NOVEL TECHNOLOGIES, SOLUTIONS AND SYSTEMS TO REDUCE GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN ANIMAL PRODUCTION SYSTEMS” :

 http://ict-agri.eu/sites/ict-agri.eu/files/deliverables/SusAn_WP6_JointCall_CallforProposals-final.pdf

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικασίες ένταξης σε εθνικό επίπεδο μέσω εθνικής Προκήρυξης. Tα έργα που εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων (one phase) είναι η 3 Ιανουαρίου 2019 (14:00 CET).

 

 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0