Μενού Επιλογών

Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης EURONANOMED IIΙ JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2019) For "European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
Έναρξη Ισχύος:
3/12/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
31/1/2019
Ημερομηνία καταχώρησης:
3/12/2018

Στο πλαίσιο του EURONANOMED III ανακοινώθηκε, την 14η Νοεμβρίου 2018, κοινή πρόσκληση για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη: Βουλγαρία, Καναδάς, Τσεχία, Εσθονία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ταϊβάν, Τουρκία.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι οι ακόλουθοι: 

  • Regenerative medicine
  • Diagnostics
  • Targeted delivery systems

Στόχος της πρόσκλησης είναι:

  Η υποστήριξη της μεταφραστικής έρευνας με προτάσεις που συνδυάζουν καινοτόμες προσεγγίσεις (βασική, κλινική, βιομηχανική) στον τομέα της νανοϊατρικής
·  Η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών ερευνητικών ομάδων και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ για την ανάπτυξη διατομεακών και διεπιστημονικών κοινοπραξιών στους τρεις βασικούς θεματικούς τομείς.

Τα έργα που εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

Η καταληκτική  ημερομηνία για την αρχική υποβολή των προτάσεων (pre-proposal phase) είναι η 31η Ιανουαρίου 2019.

Η καταληκτική  ημερομηνία για τη τελική υποβολή των προτάσεων (full proposal phase) είναι η 1η Ιουλίου 2019.

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στην πρόσκληση ανέρχεται σε 1.000.000,00 €.

Το ποσό  του 1.000.000,00   της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί σους δικαιούχους  μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000,00€,  ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο  και μέχρι 250.000,00€  ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή,  σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής δράσης, όπως θα περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα  των οδηγιών προς υποψήφιους της κοινής πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο : http://euronanomed.net/joint-calls/10th-joint-call-2019/

 

 

 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0