Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Προδημοσιεύσεις

Πίνακας για την παρουσίαση των προδημοσιεύσεων.Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Ημερομηνία,Τίτλος. Περιέχει 11 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
29/12/2020 ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ "Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" εν μέσω πανδημίας Covid-19"
24/12/2019 Προδημοσίευση Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ» - 2η Πρόσκληση προς Επιχειρήσεις
09/08/2019 Προδημοσίευση της Δράσης "Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ/Clusters"
04/07/2019 Προδημοσίευση Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»
21/12/2016 QUANTERA: Προδημοσίευση ΚοινήςΔιακρατικής Πρόσκλησης (ΚΔΠ) 2017 για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων που σχετίζονται με την EμβληματικήΠρωτοβουλία της ΕΕγια Κβαντικές Τεχνολογίες
14/12/2016 FLAG-ERA II: Προδημοσίευση Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης (ΚΔΠ) 2017 για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων που σχετίζονται με τις Eμβληματικές Πρωτοβουλίες της ΕΕ, Γραφένιο και Έργο για τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο
08/08/2016 Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
12/12/2014 Προαναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERA-NET για τη δράση TRANSCAN-2: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2015) FOR "European Research Projects on Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities, TRANSCAN-2"
16/05/2013 Προδημοσίευση Οδηγού Εφαρμογής της δράσης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΙΚΥΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
25/02/2013 Προαναγγελία της κοινής προκήρυξης υποβολής προτάσεων της «Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Τoυρκίας 2013-2015»

Εγγραφές: |1-10| 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0