Μενού Επιλογών

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Α’ Φάσης της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» για τις προτάσεις που εντάχθηκαν στις Θεματικές Επιτροπές 02,03,04 και 08

Ημερομηνία δημοσίευσης:
3/6/2013
Ημερομηνία καταχώρησης:
3/6/2013

Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της Α’ Φάσης των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29/06/2012, για τις Θεματικές Επιτροπές (ΘΕ):
α) 02 «Φυσική και Αστρονομία».
β) 03 «Χημεία και Επιστήμες Υλικών».
γ) 04 «Επιστήμες Μηχανικού 1: Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Χημική Μηχανική»
δ) 08 «Κοινωνικές Επιστήμες»


Επισυνάπτεται αρχείο με τις προτάσεις (α/α, ακρωνύμιο) που προχωρούν στη Β’ Φάση της αξιολόγησης για τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία (ΕΠ).
Οι υποψήφιοι Κύριοι Ερευνητές των οποίων οι προτάσεις εντάχθηκαν στα ΕΠ 02,03,04 και 08 ενημερώνονται για τα  αποτελέσματα της Α’ Φάσης της αξιολόγησης μέσω της διαδικτυακά προσβάσιμης πλατφόρμας αξιολόγησης.
 

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0