Μενού Επιλογών

Αποτελέσματα Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015

Ημερομηνία δημοσίευσης:
23/12/2013
Ημερομηνία καταχώρησης:
23/12/2013

Στο πλαίσιο της προκήρυξης  της πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας  2013- 2015» υπεβλήθησαν συνολικά 414 προτάσεις, εκ των οποίων 26 μονομερώς,  οι οποίες και δεν προχώρησαν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης. Από ελληνικής πλευράς οι προτάσεις υπεβλήθησαν  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΓΓΕΤ,  μέσω της  οποίας πραγματοποιήθηκε  και η αξιολόγησή τους με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων από  γερμανικής και ελληνικής πλευράς  και των σχετικών διαπραγματεύσεων, προκρίθηκαν από κοινού 23 προτάσεις προς χρηματοδότηση, οι οποίες  συγκέντρωσαν υψηλή βαθμολογία και στις δύο χώρες.

Ακολούθησε η σύσταση θεματικών Επιτροπών Αξιολόγησης, οι οποίες προχώρησαν στις απαραίτητες διαπραγματεύσεις με στόχο την οριστική διαμόρφωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προτάσεων, όπως προβλέπεται από τον Οδηγό Εφαρμογής της Προκήρυξης.

Μετά την ολοκλήρωση  και της παραπάνω διαδικασίας εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των προτάσεων που αποτυπώνονται στο συνημμένο πίνακα που ακολουθεί.

Παράλληλα συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές η διαμόρφωση καταλόγου επιλαχουσών προτάσεων και η διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησής τους.

 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0