Μενού Επιλογών

(Ορθή επανάληψη) Αποτελέσματα Αξιολόγησης των προτάσεων του Προγράμματος Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση» ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014.

Ημερομηνία δημοσίευσης:
23/6/2015
Ημερομηνία καταχώρησης:
23/6/2015

Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος  Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση»  ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014.

Στο πλαίσιο της Δράσης είχαν υποβληθεί συνολικά εκατόν τρεις (103) προτάσεις. Η χρηματοδότηση των προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά, θα γίνει μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων (διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη) ανά Τομέα Προτεραιότητας. Μετά τον έλεγχο πληρότητας και την διαδικασία αξιολόγησης προτάθηκαν προς χρηματοδότηση δεκαοκτώ (18) προτάσεις.

Στο παράρτημα του συνημμένου αρχείου (Απόφαση ΓΓΕΤ 97056/18.06.2015) παρουσιάζονται οι προτάσεις που εγκρίνονται για χρηματοδότηση με βάση τη βαθμολογική τους κατάταξη και τη διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη ανά Τομέα Προτεραιότητας.

Οι δικαιούχοι, θα ενημερωθούν άμεσα για τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν με την αποστολή εγκριτικών επιστολών από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0