Μενού Επιλογών

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)

Ημερομηνία έναρξης:
1/1/2007
Ημερομηνία λήξης:
31/12/2015
Χρηματοδοτικό Πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2007-2013

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος

Πίνακας για την παρουσίαση των δράσεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Τίτλος,Ημερομηνία,Ημερομηνία έναρξης, Ημερομηνία λήξης. Περιέχει11 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Τίτλος Ημερομηνία έναρξης Ημερονηνία λήξης
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 13/5/2013 31/12/2015
Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Πιλοτικές Προκήρυξεις των Ευρωπαϊκών Δικτύων MariFish & ΜarinERA 11/9/2009 31/8/2012
Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων - Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: ο Πλανήτης - Πιλοτική Φάση Λειτουργίας 31/5/2012 31/12/2015
Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων - ΚΡΗΠΙΣ 31/5/2012 31/12/2015
Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NET 25/10/2011 30/11/2015
Διμερείς Ε&Τ Συνεργασίες της Ελλάδας με Γαλλία, Ουγγαρία, Τουρκία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία. 15/6/2009 31/12/2015
Διμερείς Ε&Τ Συνεργασίες της Ελλάδας με Κίνα, Γερμανία, Ισραήλ. 17/2/2012 31/12/2015
Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Επιχορήγηση Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς στις Προκηρύξεις των Ευρωπαϊκών Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών (JTIs): ENIAC & ARTEMIS 13/7/2009 31/8/2015
Δημιουργία Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων σε τομείς που αφορούν στις ερευνητικές υποδομές του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI- European Strategy Forum for Research Infrastructures) 19/2/2009 31/3/2011
Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις των Πρωτοβουλιών Κοινού Προγραμματισμού- Joint Programming Initiatives (JPIs) 11/6/2012 1/11/2015

Εγγραφές: |1-10| 

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0