Μενού Επιλογών

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ημερομηνία έναρξης:
1/1/2007
Ημερομηνία λήξης:
31/12/2015
Χρηματοδοτικό Πλαίσιο:
ΕΣΠΑ 2007-2013

  

Δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος

Πίνακας για την παρουσίαση των δράσεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Τίτλος,Ημερομηνία,Ημερομηνία έναρξης, Ημερομηνία λήξης. Περιέχει3 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Τίτλος Ημερομηνία έναρξης Ημερονηνία λήξης
Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η, 4η και 5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes 22/11/2011 1/10/2015
ΑΡΙΣΤΕΙΑ 31/5/2011 1/10/2015
Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών 14/10/2010 30/9/2015

Εγγραφές: 1-3

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0