Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Προαναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης EURONANOMED IIΙ JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2017) FOR "European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
Έναρξη Ισχύος:
25/10/2016
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
16/1/2017
Ημερομηνία καταχώρησης:
25/10/2016

Στο πλαίσιο του EURONANOMED III θα ανακοινωθεί, την 14η Νοεμβρίου 2016, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που θα συμμετάσχουν στη προκήρυξη: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Βέλγιο, Καναδάς, Ταϊβάν, Τουρκία.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη θα είναι οι ακόλουθοι:

 

  • Regenerative medicine
  • Diagnostics
  • Targeted delivery systems

Στόχος της επικείμενης προκήρυξης είναι:

·  Η υποστήριξη της μεταφραστικής έρευνας με προτάσεις που συνδυάζουν καινοτόμες προσεγγίσεις (βασική, κλινική, βιομηχανική) στον τομέα της νανοϊατρικής
·  Η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών ερευνητικών ομάδων και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ για την ανάπτυξη διατομεακών και διεπιστημονικών κοινοπραξιών στους τρεις βασικούς θεματικούς τομείς.

Τα έργα που εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

Η καταληκτική  ημερομηνία για την αρχική υποβολή των προτάσεων (pre-proposal step) είναι η 16η Ιανουαρίου 2017.

Η καταληκτική  ημερομηνία για τη τελική υποβολή των προτάσεων (full proposal step) είναι η 9η Ιουνίου 2017.

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη θα ανέλθει σε 500.000,00 €.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο : http://www.euronanomed.net/wp-content/uploads/ENMIII_2017_pre-announcement_vf2.pdf

JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2017) FOR “EUROPEAN INNOVATIVE RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT PROJECTS IN NANOMEDICINE”

Θα ακολουθήσει η ανακοίνωση της Προκήρυξης στις 14-11-2016.

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0