Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης E-RARE-3 JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2017) for "Transnational Research Projects for Innovative Therapeutic Approaches for Rare Diseases"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ενεργές ευρωπαϊκές προκηρύξεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
Έναρξη Ισχύος:
20/12/2016
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
1/2/2017
Ημερομηνία καταχώρησης:
20/12/2016

Στο πλαίσιο του E-RARE-3 ανακοινώθηκε από την 5η Δεκεμβρίου 2016 , Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στη προκήρυξη: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Καναδάς,  Λετονία, Ουγγαρία, , Ιαπωνία,  Ισπανία, Πολωνία, Ταϊβάν, Τουρκία, Φινλανδία.

Ο συνολικός κοινός προϋπολογισμός  από τα συμμετέχοντα κράτη για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται σε περίπου 15 εκατ. ευρώ.

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη ανέρχεται σε   500.000,00 και θα κατανεμηθεί μέχρι το ανώτερο ποσό των 100.000€ ανά πρόταση (με ελληνική συμμετοχή).

Οι προτάσεις των κοινοπραξιών με ελληνική συμμετοχή ως προς το μέρος  υλοποίησης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν  θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις  που ορίζονται από  την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), και θα υποβάλλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ηλεκτρονικά στη γραμματεία της προκήρυξης Joint Call Secretariat: National Institute of Health Carlos III (ISCIII) Spain Ms Maria Druet mdruet@isciii.es (+34) 91 822 2530.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προεγγραφούν μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://www.pt-it.de/ptoutline/application/ERARE17  ο οποίος θα ενεργοποιηθεί την 1η εβδομάδα του Ιανουαρίου 2017.

Οι  προτάσεις που θα επιλεγούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διαδικασιών που περιγράφονται στα αντίστοιχα  έγγραφα (Guidelines, Call Text κ.λπ. ). Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικασίες ένταξης σε εθνικό επίπεδο μέσω  ειδικής προκήρυξης. Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

Οι θεματικές προτεραιότητες   της προκήρυξης που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι οι ακόλουθοι:   

a.    Cell-based therapy (e.g. somatic cell therapy, cell-based regenerative medicine, tissue engineering, therapies based on combination of cells with scaffolds or substrates, etc.)
b.    Gene therapy (e.g. transfer of nucleic acids for therapeutic purposes including DNA, RNA, oligonucleotides, etc.)
c.    Pharmacological therapy (e.g. use of chemicals or biopharmaceuticals including repurposing approaches, high throughput screening of molecules, etc.)

 The research projects have to focus on the pre-clinical development of therapeutic approaches in suitable existing animal or cell models.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει 2 στάδια: α. στάδιο επιλογής  προκαταρκτικών προτάσεων  και  β. στάδιο επιλογής ολοκληρωμένων προτάσεων

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προκαταρκτικών προτάσεων  είναι η  1η Φεβρουαρίου  2017 (17:00, CEST).

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ολοκληρωμένων προτάσεων που πέρασαν επιτυχώς το 1ο στάδιο είναι η 2η Ιουνίου 2017 (17:00, CEST).

Περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις μπορούν  να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο :

http://www.erare.eu/joint-call/9th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2017

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0