Μενού Επιλογών

Σύνδεσμοι

Πίνακας για την παρουσίαση των ανακοινώσεων.Ο πίνακας περιέχει τις στήλες Εικόνα Τίτλο και Περιγραφή. Περιέχει 11 εγγραφές.
Εικόνα Τίτλος Περιγραφή
minadmin.gov.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
mindev.gov.gr/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
europa.eu ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ec.europa.eu/greece ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πρόγραμμα Διαύγεια Η ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3861/2010
espa.gr ΕΣΠΑ 2014-2020
home.cern CERN
esa.int ESA
www.embl.de/ EMBL
embc.embo.org/ EMBC
eurostars-eureka.eu EUREKA_ EUROSTARS

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0