Μενού Επιλογών

Ροή RSS

Ένας εναλλακτικός τρόπος άμεσης ενημέρωσης για τα βασικά νέα δρώμενα (π.χ., ανακοινώσεις, προκηρύξεις) της Γενικής Γραματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, είναι η χρήση του RSS. Προκειμένου να λαμβάνετε αυτόματα τις ροές RSS στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε εφαρμογές ανάγνωσης ειδήσεων (RSS readers), διαδικτυακών υπηρεσιών (π.χ., Google reader) και άλλων αναγνωστών με τη συγκεκριμένη λειτουργικότητα.

To κανάλι RSS της πύλης της ΓΓΕΤ είναι διαθέσιμο στο URL:

http://www.gsrt.gr/RSS/rssViewer.aspx

Επιπλέον των σύγχρονων φυλλομετρητών (π.χ., Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer) που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη χρήση, υπάρχουν ελεύθερα διαθέσιμες εφαρμογές για την ανάγνωση RSS ροών, και μπορείτε να επιλέξετε μία εξ αυτών που να είναι κατάλληλη για το περιβάλον χρήσης σας. Μερικές από αυτές είναι:

Δωρεάν προγράμματα (Freeware)

  • Active Web Reader - λειτουργικό Windows, διάθεση μέσω του Cnet
  • The Big Feed - λειτουργικό Windows, διάθεση μέσω του FindMySoft
  • FeedReader - λειτουργικό Windows, διάθεση μέσω της Feedreader
  • Shrook - λειτουργικό Mac, διάθεση μέσω της Utsire
  • Liferea - λειτουργικό Linux, διάθεση μέσω τou Sourceforge.net

Διαδικτυακές Υπηρεσίες

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0