Μενού Επιλογών

Αναφορά Τεχνικών προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα με τον ιστοχώρο της ΓΓΕΤ μπορείτε να επικοινωνήσετε

Θεωρώντας τη γνώμη των επισκεπτών της πύλης σημαντική, ζητούμε τα όποια σχόλιά σας σχετικά με το σχεδιασμό και την παρουσίαση της πληροφορίας της πύλης της ΓΓΕΤ. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα υποβολής σχολίων

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0