Μενού Επιλογών

Εξειδίκευση δράσης "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ"

Περιγραφή

Παρατίθενται στο συνημμένο αρχείο τα αποτελέσματα της διαδικασίας "Επιχειρηματικής Ανακάλυψης" για την θεματική εξειδίκευση του Α' κύκλου της δράσης "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ".

Οι θεματικοί τομείς που αφορούν στις "Υδατοκαλλιέργειες", στα "Βιομηχανικά Υλικά" και στην "Ανάπτυξη εξελιγμένων τεχνολογιών/τεχνικών και καινοτόμων μεθόδων/εργαλείων ανάλυσης, τεκμηρίωσης, συντήρησης, αποκατάστασης και προστασίας του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος (οπτικοακουστικά τεκμήρια, κινητά και ακίνητα μνημεία)", δεν περιλαμβάνονται στην δράση "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ"., διότι καλύπτονται από ειδικές δράσεις, στις οποίες εξειδικεύονται οι σχετικές θεματικές προτεραιότητες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης που πραγματοποιήθηκε για κάθε θεματικό τομέα προτεραιότητας, μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα που εμφανίζεται αριστερά στον κατακόρυφο πίνακα επιλογών.

 

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0