Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΜΑΙΟΣ 2013

Περιγραφή

Τον Μάιο του 2013 η ΓΓΕΤ απέστειλε στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) την πρότασή της για την Τομεακή Πολιτική στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας που αφορά στην διαμόρφωση του αναπτυξιακού προγραμματισμού της περιόδου 2014-2020, ως συνέχεια της προηγούμενης πρότασης που είχε διαμορφώσει τον Οκτώβριο του 2012..

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0