Μενού Επιλογών

Συμβολή ΕΣΕΤ-ΤΕΣ

Πίνακας για την παρουσίαση των κατηγοριών.Ο πίνακας περιέχει τη στήλη:Τίτλος.Περιέχει "1 εγγραφές.
Κείμενο προτάσεων του ΕΣΕΤ (2010-2013) για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας & Καινοτομίας 2014-2020 (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014)
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0