Μενού Επιλογών

Ο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» και οι Πολιτικές Συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2014 – 2020 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0