Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Ενημερωτικό φυλλάδιο για δραστηριότητες Ερευνητικών Κέντρων / Η Προβολή τους στις Περιφέρειες

Περιγραφή

 

H ΓΓΕΤ συμμετέχει στη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής στρατηγικής για τη χώρα κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, που βασίζεται στην έξυπνη εξειδίκευση έχοντας ως κύριο μοχλό την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (RIS3).

Η στρατηγική αυτή διαμορφώνεται παράλληλα τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο μέσα από διεργασίες αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο επιπέδων.

Η ευφυής εξειδίκευση θέτει την  περιφέρεια στο επίκεντρο της διαδικασίας σχεδιασμού. Οι περιφέρειες και οι τοπικές κοινωνίες της χώρας καλούνται να αναγνωρίσουν, να δομήσουν και να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, να υποστηρίξουν την καινοτομία και να επικεντρώσουν τις επενδύσεις, ώστε με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών σε όλα τα στάδια, να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος μετασχηματισμός της τοπικής οικονομίας.

 

Η ΓΓΕΤ σε περιφερειακό επίπεδο επιδιώκει μεταξύ άλλων να ενισχύσει τη διασύνδεση μεταξύ της προσφοράς της ερευνητικής δραστηριότητας με τις κατά τόπους εξειδικευμένες περιφερειακές ανάγκες.

 

Το συγκεκριμένο φυλλάδιο δημιουργήθηκε από τις απαντήσεις των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύει η ΓΓΕΤ σε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο με στόχο να κεντρίσει το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των δραστηριοτήτων και των υποδομών τους από τους παραγωγικούς φορείς και – κυρίως – να εξοικειώσει τις περιφέρειες με τη δυνατότητα που έχει η Έρευνα, η Τεχνολογία και η Καινοτομία να συμβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πρακτικό οδηγό που θα διευκολύνει τις περιφερειακές αρχές, τις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς (σε πρώτη φάση αυτούς που αποτελούν το οικοσύστημα της ΓΓΕΤ) να αναπτύξουν τις μεταξύ τους σχέσεις προς όφελος της περιφερειακής οικονομίας και κοινωνίας.

 

Για την έκδοση του φυλλαδίου επιμελήθηκαν της ύλης η Λήδα Γιαννακοπούλου και ο Αντώνιος Γυπάκης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της ΓΓΕΤ. Η φιλολογική επιμέλεια έγινε από την Μαρία Παντούλα Γραφείο Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0