Μενού Επιλογών

Συμμετοχή στελεχών ΓΓΕΤ σε συνάντηση με Περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος-ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

Περιγραφή

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 9 και 10 Ιουλίου 2014, συνάντηση μεταξύ ΓΓΕΤ, ΕΥΣΑΑΠ και  4 Περιφερειών του «Βόρειου Αξονα» (ΕΔΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΕΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, και ΕΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). Η συνάντηση έγινε στα γραφεία της ΕΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και είχε σαν στόχο το συντονισμό των δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης μεταξύ περιφερειακού και κεντρικού επιπέδου. 
 
Αναδείχτηκε η μεγάλη χρησιμότητα τέτοιων συναντήσεων, ειδικά  σε αυτή τη φάση που η RIS3 των περιφερειών ολοκληρώνεται και αποτυπώνεται στα ΠΕΠ. 
 
Επιβεβαιώνεται ότι ο διαχωρισμός των δράσεων μεταξύ εθνικού και περιφερειακού επιπέδου πρέπει να γίνεται με διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε περίπτωσης στο πλαίσιο κάποιων γενικών κανόνων που αποτυπώνονται στο κεφάλαιο με τα συμπεράσματα της συνάντησης.
 

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0