Μενού Επιλογών

Κείμενα που συμβάλλουν στην διαμόρφωση στρατηγικής

Πίνακας για την παρουσίαση των κατηγοριών.Ο πίνακας περιέχει τη στήλη:Τίτλος.Περιέχει "7 εγγραφές.
Ενημερωτικό φυλλάδιο για δραστηριότητες Ερευνητικών Κέντρων / Η Προβολή τους στις Περιφέρειες
Δημόσια Διαβούλευση για τις προτεραιότητες του «Εθνικού Πλαισίου για την Έρευνα και Καινοτομία και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΜΑΙΟΣ 2013
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
Χρηματοδότηση από την ΓΓΕΤ μελετών με θέμα «Προτάσεις επίλυσης των εμποδίων στην αξιοποίηση της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις» και «Φορολογικές εκπτώσεις δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων» - ΙΟΥΛΙΟΣ 2012
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ερευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΠΕΚ) - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
1ο σχέδιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας & Καινοτομίας για την περίοδο 2014-2020 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0