Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Αποτίμηση Δράσεων ΕΤΑΚ

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας της ΓΓΕΚ -Τμήμα Β΄, Αποτίμησης & Στατιστικής Επεξεργασίας Πολιτικής Έρευνας & Καινοτομίας,

σχεδίασε, προκήρυξε και ανέθεσε μέσω ανοικτού διαγωνισμού σε εξωτερικούς μελετητές το έργο "Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων Ε.Τ.Α.Κ.".

Το ανωτέρω έργο αποτελεί τη μεγαλύτερη συνολική αξιολόγηση Δράσεων της ΓΓΕΚ που έχει γίνει μέχρι σήμερα και περιλαμβάνει ΕΞΙ (6) Δράσεις, που προκήρυξε και διαχειρίστηκε η ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. Οι Δράσεις αυτές είναι: ΠΑΒΕ - ΠΡΑΞΕ Β΄ (Τεχνοβλαστοί) - ΕΛΕΥΘΩ (Θερμοκοιτίδες) - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ - Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας - Corallia (Cluster μικροηλεκτρονικής)

Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΓΓΕΤ από κοινοπραξία εξωτερικών συμβούλων, που αποτελείτο από τις εταιρίες: ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική - INTRASOFT International - AGILIS Statistics & Informatics. Tην ευθύνη επίβλεψης της πορείας υλοποίησης του έργου είχε το Τμήμα Β΄της Δ/νσης ΠΡΟ της ΓΓΕΤ.

Τα Παραδοτέα του έργου (Μελέτες αποτίμησης) ολοκληρώθηκαν εντός του 2015 και παρουσιάζονται παρακάτω.
 

Μελέτες αποτίμησης έξι (6) δράσεων
 
 
Πρόσθετες μελέτες ειδικού ενδιαφέροντος
 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τη Δευτέρα 9-5-2016 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Ε.Ι.Ε. εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε το Τμήμα Β΄-Αποτίμησης & Στατιστικής Επεξεργασίας πολιτικής Έρευνας & Καινοτομίας, της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας της ΓΓΕΤ, κατά την οποία παρουσιάστηκαν σε ανοικτό ακροατήριο τα πορίσματα του έργου "Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων Ε.Τ.Α.Κ.".

Στην εκδήλωση, την οποία παρακολούθησε και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας Καθ. Θωμάς Μαλούτας, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, παρουσιάστηκαν από τους μελετητές η μεθοδολογία, τα ευρήματα και οι προτάσεις τους, αναφορικά με τις ΕΞΙ (6) Δράσεις που διαχειρίστηκε η ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του Γ΄Κ.Π.Σ.  (ΠΑΒΕ - ΠΡΑΞΕ Β΄{Τεχνοβλαστοί} - ΕΛΕΥΘΩ/ΤΕΧΝΟΚΥΨΕΛΕΣ {Θερμοκοιτίδες} - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Ε.Τ.Α. - Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας - Corallia {Cluster μικροηλεκτρονικής}).
 

Αρχεία παρουσιάσεων ομιλητών εκδήλωσης  9-5-2016
 
 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0