Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Η Ελλάδα επιστρέφει στην τροχιά του Διαστήματος

Ημερομηνία:
8/12/2016

Στις 1 και 2 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Λουκέρνη της Ελβετίας η Υπουργική Συνδιάσκεψη του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency, ESA). Η Υπουργική Συνδιάσκεψη – που λαμβάνει χώρα κάθε 2 ή 3 χρόνια - είναι ένα κορυφαίο γεγονός στη λειτουργία του Οργανισμού, καθώς κατά τη διάρκεια της ο Γενικός Διευθυντής παρουσιάζει στις αντιπροσωπείες των κρατών μελών και των υπό ένταξη χωρών το όραμα και τη στρατηγική του Οργανισμού για τα επόμενα χρόνια και εισηγείται προς έγκριση τον αντίστοιχο προτεινόμενο προϋπολογισμό.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Ελληνική αντιπροσωπεία υποστήριξε ενεργά το όραμα και τη νέα στρατηγική του Οργανισμού “Towards Space 4.0 for a United Space in Europe”, όπως αυτή παρουσιάστηκε από τον Γενικό Δ/ντη  Johann-Dietrich Woerner, ο οποίος επισκέφθηκε τον Σεπτέμβριο τη χώρα μας και  συνάντησε τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Καθηγητή  Κώστα Φωτάκη, με τον οποίο αντάλλαξαν κοινές απόψεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα του διαστήματος προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Στην εισήγηση του ο Γενικός δ/ντης της ESA επανέλαβε και την αντίστοιχη δέσμευσή του οργανισμού για πληροφόρηση, καινοτομία, διαδραστικότητα και έμπνευση και τόνισε τους βασικούς στόχους όπως αυτοί συμφωνήθηκαν: τη μέγιστη αξιοποίηση του τομέα του Διαστήματος στην καθημερινότητα του πολίτη, την κοινωνία και την οικονομία, την ενίσχυση μιας ανταγωνιστικής Ευρώπης στο Διάστημα σε διεθνές επίπεδο, τη διασφάλιση της Ευρωπαϊκής αυτονομίας στη χρήση του Διαστήματος σε ένα ασφαλές περιβάλλον και την αριστεία στην Επιστήμη και την Τεχνολογία του Διαστήματος.   

Ένα κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα της Υπουργικής Συνδιάσκεψης,  για το οποίο τα κράτη-μέλη προετοιμάζονται εγκαίρως και εντατικά, είναι οι δηλώσεις εκπροσώπων των Κρατών – Μελών για συμμετοχή της χώρας στα «προαιρετικά» προγράμματα, με αποτέλεσμα για την επόμενη προγραμματική περίοδο (3 ετών) να συγκεντρωθεί ποσό 10,3 δις. € σε διαστημικές δραστηριότητες και Προγράμματα τα οποία βασίζονται στο όραμα ενός Ενιαίου Διαστήματος στην Ευρώπη (United Space in Europe).

Σε αυτό το σημείο, το σημαντικότερο γεγονός εθνικού ενδιαφέροντος, το οποίο προκάλεσε επίσης μεγάλο ενδιαφέρον και ικανοποίηση τόσο στην ESA όσο και στην επιστημονική κοινότητα του Διαστήματος, ήταν η πολιτική απόφαση να “επιστρέψει” η Ελλάδα στα προαιρετικά Προγράμματα του Οργανισμού, αφού στις δύο προηγούμενες Υπουργικές Συνδιασκέψεις, δεν υπήρξε εγγραφή στα προγράμματα λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε κατόπιν ενεργειών της ελληνικής αντιπροσωπείας σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της ΕΣΑ και κυρίως κατόπιν συντονισμένων και συστηματικών δράσεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για εξεύρεση σχετικών κονδυλίων για συμμετοχή σε συγκεκριμένα προγράμματα που με την εξειδίκευση των αντικειμένων και την ευελιξία και την υποστήριξη δράσεων εθνικής προτεραιότητας προσφέρουν ευκαιρίες υψηλού επιπέδου τόσο σε δομική ενίσχυση της εθνικής διαστημικής βιομηχανίας και επιστημονικής κοινότητας όσο και στην ενίσχυση της γεωγραφικής επιστροφής.

Αναγνωρίζοντας την αναπτυξιακή σημασία και τις δυνατότητες που δημιουργούνται για τις ομάδες των ελληνικών ΑΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και της βιομηχανίας (Greek stakeholders) και μετά από συστηματική διαβούλευση και ανάλογες ενημερωτικές ημερίδες και συναντήσεις όπου διαφάνηκε το υψηλό και ενθουσιώδες ενδιαφέρον των φορέων, η πολιτική ηγεσία αποφάσισε να επανέλθει μετά από απουσία (8) οκτώ ετών στα προαιρετικά προγράμματα της ESA με το συνολικό ποσό των 8,2 εκατ. € για την επόμενη τριετία.

Αναλυτικά η κατανομή του ποσού ανά πρόγραμμα/δραστηριότητα είναι η ακόλουθη:

  • Ανάπτυξη Διαστημικής Τεχνολογίας (GSTP) με 2.400.000 €
  • Παρατήρηση Γης (Earth Observation – EOEP 5) με 2.400.000 €
  • Τηλεπικοινωνίες & Ολοκληρωμένες Εφαρμογές  (Telecom – ARTES) με 2.600.000 €
  • Υποστήριξη Επιστήμης & Εξερεύνηση Διαστήματος (Space Exploration - E3P) με 300.000 €
  • Παρακολούθηση Διαστημικής Δραστηριότητας (SSA) με 200.000 €
  • Ανάπτυξη Επιστημονικών Πειραμάτων (PRODEX) με 300.000 €

Το γεγονός της επανένταξης της Ελλάδας στα προαιρετικά προγράμματα αποτέλεσε αντικείμενο ευρείας αποδοχής και αναγνώρισης από τον Οργανισμό σε πολιτικό επίπεδο και ενίσχυσε την εικόνα / συμμετοχή της ως Κράτος – Μέλος. Το σχετικό ενδιαφέρον για την συμμετοχή από το σύνολο της επιστημονικής και βιομηχανικής κοινότητας του τομέα αναμένεται να είναι ευρύ και άμεσο. Για τους λόγους αυτούς, η ελληνική αντιπροσωπεία πρόκειται να προετοιμαστεί σε συνεργασία με την ESA με βασικό άξονα την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση αυτής της σημαντικής “επένδυσης”. 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0