Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Οι Ερευνητικές Υποδομές στην υπηρεσία της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης, Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ημερομηνία:
20/2/2019

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), διοργανώνουν από κοινού, τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 (10:00 – 17.00 η ώρα), στο Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο: «Οι Ερευνητικές Υποδομές στην υπηρεσία της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης».

Ακολουθούν τα τα video handles της Ημερίδας

Κεντρική Εγγραφή (ολόκληρο το βίντεο)
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/16139

Φωτάκης, Κώστας
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/16140

Κυπριανίδου, Πατρίτσια
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/16141

Πολυετές Σχέδιο Χρηματοδότησης Ερευνητικών Υποδομών
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/16142

Ένταξη, Χρηματοδότηση Πράξεων Ερευνητικών Υποδομών Α’ & Β’ Κύκλου
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/16143

Παράλληλες Συνεδριάσεις: Υγεία και Φάρμακα
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/16144

Παράλληλες Συνεδριάσεις: Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη /Ενέργεια /Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/16145

Συμπεράσματα και Κλείσιμο στην Ολομέλεια της Ημερίδας
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/16146

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0