Μενού Επιλογών

Δελτίο Τύπου: Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

Ημερομηνία:
9/7/2021

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» (ΕΣΠΑ 2014 -2020).

Εγκρίθηκαν δώδεκα (12) αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό  22,05  εκ. ευρώ.

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0