Μενού Επιλογών

Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη στη Βουλή, για τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018

Ημερομηνία:
13/12/2017

Παρά τις συνθήκες της κρίσης που επικρατούν, η δημόσια δαπάνη για την Έρευνα εξακολουθεί να αυξάνεται, ακολουθώντας μια πορεία αντίστροφη από εκείνη της εποχής των παχιών αγελάδων και της επίπλαστης ευμάρειας πριν την κρίση, τότε που η Έρευνα ήταν ο εύκολος στόχος για περικοπές.  Συγκεκριμένα:

Ο ΤΠ για την Έρευνα από 60 εκ. το 2015 αυξήθηκε στα 117 εκ. το 2017 και προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί και να φτάσει τα 127 εκ. το 2018.

Αντίστοιχα, υπήρξε αύξηση των δαπανών του ΠΔΕ από 141 εκ. € το 2015 σε 157 εκ.€ το 2017, με πρόβλεψη για 206 εκ. € το 2018.

Καίρια συνεισφορά σε αυτές τις αυξήσεις είχε η εισροή μέρους από τους πρόσθετους πόρους των 240 εκ. €, που διαχειρίζεται το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για τη στήριξη νέων επιστημόνων και την ενίσχυση της Έρευνας στα ΑΕΙ και ΕΚ.

Ουδέποτε στο παρελθόν είχε υπάρξει μια τόσο σημαντική δημόσια επένδυση στην Έρευνα.

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0