Μενού Επιλογών

Δελτίο τύπου: Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, Καθ. Αθανάσιου Κυριαζή, , την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στη Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία:
15/10/2021

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Καθ. Αθανάσιος Κυριαζής, την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στη Θεσσαλονίκη.

Κατά την επίσκεψη του, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο, κ. Δ.Τζοβάρα, όπου συζήτησαν κυρίως για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και το HORIZON EUROPE (2021-2027) τα οποία θέτουν φιλόδοξους στόχους για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας της χώρας και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις κεντρικές, εθνικές προτεραιότητες και τη νέα Στρατηγική  Έξυπνης Εξειδίκευσης, η οποία στη νέα περίοδο, εκτός από την έρευνα και την καινοτομία, επεκτείνεται και σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ψηφιακού μετασχηματισμού και ανάπτυξης των απαραίτητων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0