Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Η Ευρώπη στην Περιοχή μου - Europe In My Region 2019

Ημερομηνία:
7/5/2019

Το έργο AGROinLOG πραγματοποίησε Ανοιχτή Επιδεικτική Δράση σήμερα, 7 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας.

Κατά τη διάρκεια της Δράσης οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν τις ενέργειες που απαιτούνται για τη συλλογή και διαχείριση κλαδεμάτων ελαιόδεντρων στο πλαίσιο μιας αλυσίδας αξίας ενεργειακής αξιοποίησης. Έγινε χρήση συστήματος ταυτόχρονης συλλογής και τεμαχισμού των κλαδεμάτων (FACMA COMBY TR 200).

Η Ανοιχτή Επιδεικτική Δράση αφορά όλους όσους ενδιαφέρονται για τη δημιουργία αλυσίδων αξίας βασισμένες στην υπολειμματική, αγροτική βιομάζα από κλαδέματα: αγρότες και αγροτικούς συνεταιρισμούς, χειριστές αγροτικών μηχανημάτων, αγροτοβιομηχανίες, καταναλωτές βιομάζας και άλλους ενδιαφερόμενους.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου AGROinLOG, το οποίο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (αριθμός συμβολαίου 727961), με την επιστημονική και τεχνική καθοδήγηση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης #ΕΚΕΤΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και του Ινστιτούτου Αγροτικής & Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ) και την υποστήριξη της εταιρείας NUTRIA Α.Ε. και του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Αγίου Κωνσταντίνου.

Η επικοινωνία της Δράσης υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας #ΓΓΕΤ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ανοικτές μέρες-Open Days 2019» της πανευρωπαϊκής καμπάνιας: «H Ευρώπη στην περιοχή μου 2019 - Europe in My Region 2019».

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0