Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα "Η προαγωγή της έρευνας για το εξασθενές χρώμιο στο σύστημα λιθόσφαιρα-υδρόσφαιρα-βιόσφαιρα: Δεδομένα από τον Ελλαδικό χώρο", 05.06.2019 Euinmyregion

Ημερομηνία:
3/6/2019

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στις 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00-14.00 το έργο ERANETMED CrITERIA, ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό η οποία περιλαμβάνει σειρά σύντομων παρουσιάσεων και συζήτηση σχετικά με το θέμα του εξασθενούς χρωμίου στο φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας. Αναγνωρισμένοι επιστήμονες από διαφορετικούς ερευνητικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί επί σειρά ετών με το σημαντικό αυτό περιβαλλοντικό ζήτημα, θα παραθέσουν στοιχεία των ερευνητικών τους έργων και θα συζητήσουν τις προοπτικές της έρευνας και τις δυνατότητες συμβολής της σε διαχειριστικά θέματα υδάτων και φυσικών πόρων.

Το έργο ERANETMED CrITERIA αποσκοπεί στη δημιουργία ενός βελτιστοποιημένου διαχειριστικού εργαλείου με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας λήψης ορθών αποφάσεων κατά την αντιμετώπιση περιπτώσεων ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθμισης των υδατικών πόρων υπό συνθήκες κλιματικής μεταβολής. Η επιβάρυνση των υδατικών συστημάτων με εξασθενές χρώμιο χρησιμοποιείται ως παράδειγμα επιπρόσθετης πίεσης που πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων. Η εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος από εξασθενές  χρώμιο συνήθως προέρχεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Παρόλα αυτά  η  παρουσία σχετικά υψηλών συγκεντρώσεων του στοιχείο στο υπόγειο νερό μπορεί να οφείλεται και σε φυσικές διεργασίες αποσάθρωσης συγκεκριμένων πετρωμάτων.

Το έργο βασίζεται στην συγκριτική-συνεργατική  έρευνα μεταξύ φορέων των χωρών Ελλάδας- Ιταλίας- Κύπρου- Τουρκίας- Ιορδανίας –Ομάν και περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων σε κάθε χώρα-εταίρο.  Ειδικό στόχο του έργου αποτελεί η ενεργή συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών σε όλα τα κλιμάκια διαχείρισης υδάτων, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των διαχειριστικών σχεδίων σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ.

Η εκδήλωση OPEN DAY του ΕΚΠΑ εντάσσεται στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας "Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2019 – Europe in My Region 2019" (#EUinMyRegion).  

Ημερομηνία: 05/06/2019, Ώρα: 10.00-14.00
Χώρος: Αμφιθέατρο Δρακόπουλος, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Ιστοσελίδα για πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση:  www.criteria.gr

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0