Μενού Επιλογών

Προαναγγελία ενημερωτικής εκδήλωσης για το πρόγραμμα Παρατήρησης Γης Copernicus (Save the date) – Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2016

Ημερομηνία:
4/7/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας οργανώνουν από κοινού ενημερωτική ημερίδα για τους χρήστες των υπηρεσιών του Προγράμματος Παρατήρησης Γης (Earth Observation) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copernicus. Η ημερίδα αυτή έχει στόχο την ενεργότερη εμπλοκή (user uptake) των χρηστών –υπαρχόντων και δυνητικών– των υπηρεσιών του Copernicus (δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες), μέσω της ευαισθητοποίησής τους και της αναλυτικότερης ενημέρωσής τους για τις δυνατότητες που παρέχονται από το Πρόγραμμα. Περαιτέρω, αποσκοπεί στην δημιουργία ενός πυρήνα χρηστών που θα αποτελέσουν την βάση για το μελλοντικό, διευρυμένο, δίκτυο χρηστών των υπηρεσιών Copernicus.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 7 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα και θα αποτελέσει την εναρκτήρια εκδήλωση μιας σειράς παρουσιάσεων-εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Πραγματοποιείται δε σε συνέχεια πολύ επιτυχημένων εκδηλώσεων σχετικών με τα διαστημικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβαν χώρα στο πρόσφατο παρελθόν στην Ελλάδα και συνδιοργανώθηκαν ή υποστηρίχθηκαν από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Συνέδριο Copernicus – Μάιος 2014, European Space Expo – Μάρτιος-Απρίλιος 2015).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ιδιαιτέρως οι αρμόδιοι κυβερνητικοί/δημόσιοι φορείς που μπορούν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες του Copernicus, καθώς και οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται ήδη ή σκοπεύουν να εμπλακούν στην αλυσίδα αξίας των υπηρεσιών Copernicus, να προγραμματίσουν την συμμετοχή τους στην εκδήλωση. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εκδήλωση (χώρος πραγματοποίησης, πρόγραμμα κ.λπ.) θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ.

Πληροφορίες για την εκδήλωση

κα. Αλίκη Παππά, τηλ. 2131300093, e-mail: a.pappa [at] gsrt.gr

κ. Μάριος Κόνιαρης, τηλ. 2131300094, e-mail: m.koniaris [at] gsrt.gr

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Copernicus

http://www.copernicus.eu/

 

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0