Μενού Επιλογών

Καινοτόμες μέθοδοι για ολοκληρωμένη αξιοποίηση των υπολειμμάτων από την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, Διημερίδα 19 – 20 Νοεμβρίου 2013, ΕΚΕΤΑ

Ημερομηνία:
21/10/2013

Σκοπός Διημερίδας

Τα στερεά υπολείμματα και λύματα από την επεξεργασία και μεταποίηση φρούτων (ροδακίνου, ροδιού, σταφυλιού, εσπεριδοειδών, κλπ) και λοιπών γεωργικών και φυσικών προϊόντων (ελιάς, τομάτας, κ.ά.), ενώ περιέχουν αξιοποιήσιμα συστατικά (ορισμένα μάλιστα μεγάλης διατροφικής και εμπορικής αξίας), είτε αποτελούν συνήθεις πηγές σοβαρότατης περιβαλλοντικής ρύπανσης είτε παραμένουν ουσιαστικά αναξιοποίητα.
 
Παράλληλα, τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει συντελεσθεί μεγάλη πρόοδος στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων (τεχνολογία μεμβρανών, βιοτεχνολογικές μέθοδοι, προηγμένες οξειδωτικές μέθοδοι, κλπ) οι οποίες επιτρέπουν την καθετοποιημένη επεξεργασία των φυσικών παρα-προϊόντων καθώς και βεβαρημένων λυμάτων, αφενός για ανάκτηση εμπορεύσιμων προϊόντων ή/και ενέργειας και αφετέρου για πλήρη ανακύκλωση του νερού και περιβαλλοντική προστασία.
 
Η διημερίδα αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στο
•    να αναδείξει, με συγκεκριμένα παραδείγματα, τις μεγάλες δυνατότητες και τα οφέλη από την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για ολοκληρωμένη διαχείριση (και εκμετάλλευση) φυσικών παραπροϊόντων και σχετικών λυμάτων,
•    να διευκολύνει την προσέγγιση των ενδιαφερομένων από τον αγροτικό, μεταποιητικό και κατασκευαστικό τομέα της ελληνικής οικονομίας με ειδικούς ερευνητές και χρήστες ή/και κατόχους σχετικής τεχνογνωσίας,
•    να συμβάλλει στην εμπέδωση σύγχρονων αντιλήψεων για ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικών προϊόντων και παραπροϊόντων με εξασφάλιση περιβαλλοντικής προστασίας.

Οργάνωση     :    Εργαστήριο ΕΦΕΜ / Ι_ΕΠ – ΕΚΕΤΑ, Συντονιστής καθ. Α. Ι. Καράμπελας
Πληροφορίες: κα Α. Καραστογιαννίδου, τηλ. 2310-498182, e-mail chkaras [at] cperi.certh.gr
 

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0